Ընտրել տարին

Լարիսա Գևորգյան. Հավատարիմ՝ ինքնությանը
ՀՏԴ 23/28
ԳՄԴ 86.37
Գ 479
Գ 479 Գևորգյան Լ.
 
Հավատարիմ՝ ինքնությանը /Լ. Գևորգյան.- Եր.: Նոյյան
Տապան, 2011. - 388էջ:
 
Գրքում հնարավորինս ամբողջացված է Ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Ռընե Լևոնյանի՝ Սփյուռքում, ինչպես նաև Հայաստանում, տասնամյակներ շարունակ ծավալած գործունեության կարևորագույն բնագավառների լուսաբանումը: Նյութը կհետաքրքրի այն ընթերցողներին, ովքեր հավուր պատշաճի արժևորում են հավատարմությունը՝ հայեցի ինքնությանը:
 
ՀՏԴ 23/28
ԳՄԴ 86.37
ISBN 978-9939-57-039-6
(c) Գևորգյան Լ., 2011թ.