Ախալցխայում ծնվել է հայ պատմաբան, բանասեր, աղբյուրագետ Հակոբ Մանանդյանը: (Վախճ. 1952 թ)


22-10-1873   |   |  

Ախալցխայումծնվել էհայպատմաբան, բանասեր, աղբյուրագետՀակոբՄանանդյանը: (Վախճ. 1952 թ)Nouvelles d Armenie et de Diaspora - Noyan Tapan