Լիովին ձախողվել է հյուսիս-արևելքից ԼՂՀ Մարտունի քաղաքի վրա ձեռնարկված ադրբեջանական զանգվածային հարձակումը


02-10-1992   | Armenia  |  

Լիովինձախողվել էհյուսիս-արևելքիցԼՂՀՄարտունիքաղաքիվրաձեռնարկվածադրբեջանականզանգվածայինհարձակումը:News from Armenia and Diaspora - Noyan Tapan