Երևանում բացվել է պետական հանրային գրադարանը (1925 թ-ից՝ Ալ.Մյասնիկյանի անվան, այժմ` Ազգային)


07-11-1922   | Armenia  |  

Երևանումբացվելէպետականհանրայինգրադարանը(1925 թ-ից՝Ալ.Մյասնիկյանիանվան, այժմ` Ազգային)News from Armenia and Diaspora - Noyan Tapan