Վախճանվել է արեւելահայ մանկագիր Խնկո Ապերը

  • -- ::   |   |  

1935թ. հոկտեմբերի 6 - Վախճանվել է

արեւելահայ մանկագիր Խնկո Ապերը (Աթաբեկ Խնկոյանը): (Ծնվ. 1870 թ.):
  -