1555թ. մայիսի 29 -Պարսկաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ կնքվել է Ամասիայի պայմանագիրը

  • -- ::   |   |  

1555թ. մայիսի 29 -Պարսկաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ կնքվել

է Ամասիայի պայմանագիրը, որով Արեւելյան Հայաստանը զավթվել է Սեֆյան Պարսկաստանի, իսկ Արեւմտյան Հայաստանը` Օսմանյան Թուրքիայի կողմից:
  -