Վերաբացվել է Սկյուտարի ճեմարանը:

  • -- ::   | Arménie  |  

Սկյուտարի ճեմարանը հիմնադրվել է 1838 թ. դեկտեմբերի 9-ին  Կ.Պոլսի Սկյուտար թաղամասում Երուսաղեմի հայոց

միաբանության աջակցությամբ:Ճեմարանն ունեցել  է աշխարհիկ բնույթ:Ճեմարանում դասավանդվել են հայոց լեզու,գրականություն,պատմություն,աշխարհագրություն,գծագրություն,հողագիտություն,ֆիզիկա,քիմիա,մաթեմաթիկա,օտար լեզուներ,քաղաքավարության կանոններ և այլ առարկաներ:1846թվականի հոկտեմբերի մեկին այն վերաբացվել է եւ ընդմիջումներով գործել մինչեւ 1859 թվականը:

 

 
  -