Օքսֆորդում (Անգլիա) հրավիրվել է «Հիշել հանուն ապագայի» թեմայով միջազգային գիտական նստաշրջան, որտեղ բազմիցս հիշատակվել է հայոց ցեղասպանությունը


22-10-1988   | Arménie  |  

Օքսֆորդում(Անգլիա) հրավիրվել է«Հիշելհանունապագայի» թեմայովմիջազգայինգիտականնստաշրջան, որտեղբազմիցսհիշատակվել էհայոցցեղասպանությունըNouvelles d Armenie et de Diaspora - Noyan Tapan