Լիովին ձախողվել է հյուսիս-արևելքից ԼՂՀ Մարտունի քաղաքի վրա ձեռնարկված ադրբեջանական զանգվածային հարձակումը


02-10-1992   | Армения  |  

Լիովինձախողվել էհյուսիս-արևելքիցԼՂՀՄարտունիքաղաքիվրաձեռնարկվածադրբեջանականզանգվածայինհարձակումը:Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)