Դրամաշրջանառության մեջ է մտել ազգային նոր դրամային միավոր՝ «դրամ»-ը:


21-10-1993   | Армения  |  

Դրամաշրջանառությանմեջէ մտելազգայիննորդրամայինմիավոր՝«դրամ»-ը:Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)