Թիֆլիսում ծնվել է հայ պատմաբան Ալեքսանդր Երիցյանը: (Վախճ.1902 թ.):


24-10-1841   | Армения  |  

Թիֆլիսում ծնվել է հայ պատմաբան Ալեքսանդր Երիցյանը: (Վախճ.1902 թ.):Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)