Թիֆլիսում բացվել է Մարիամյան-Հովնանյան օրիորդաց դպրոցը:


08-11-1877   | Армения  |  

Թիֆլիսում բացվել է Մարիամյան-Հովնանյան օրիորդաց դպրոցը: Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)