1920 թ․ նոյեմբերի 30-ին Ադրբեջանի հեղկոմի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջեւանը Հայաստանի անբաժանելի մասն են


30-11-1920   | Азербайджан  |  

1920 թվականի նոյեմբերի 30-ին Ադրբեջանի հեղկոմը որոշում է ընդունել այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջեւանը Հայաստանի անբաժանելի մասն են: Новости Армении и Диаспоры - Ноян Тапан (www.nt.am)