Ծնվել է հունգարական հեղափոխության հայազգի գործիչ Էռնե Կիշը

  • -- ::   |   |  

1799 թվականի մարտի 28-ին ծնվել է հունգարական հեղափոխության հայազգի

գործիչ Էռնե Կիշը (Կիշյան): Գնդակահարվել է 1849 թ. օգոստոսի 19-ինհայազգի մեկ այլ զորավար Վիլմոշ Լազարի եւ ուրիշների հետ միասին:

 

  -