Հրատարկուել է «Ռուսաստանի դաշնութեան հայութեան կրօնադաւանքային կողմնաորոշումները» աշխատութիւնը


Հրատարկուել է «Ռուսաստանի դաշնութեան հայութեան կրօնադաւանքային կողմնաորոշումները» աշխատութիւնը

  • 08-12-2011 15:49:26   | Հայաստան  |  Նոր գրքեր
Աշխատությունում լուսաբանվում են Ռուսաստանի Դաշնության հայ կաթողիկե եւ ավետարանական համայնքների պատմական զարգացման ընթացքը եւ արդի գործընթացները։ Ներկայացվում են այս դավանական համայնքներում հայապահպանության, հոգեւոր-եկեղեցական, ազգային ներուժի համախմբմանը, միջդավանական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Փորձ է արված վեր հանել ՌԴ հայ կաթողիկե եւ ավետարանական համայնքների ներուժը՝ մարդկային, կազմակերպչական եւ այլ տեսանկյուններից։ Գիրքը նախատեսված է վերլուծական հանրության եւ ընթերցողների լայն շրջանակի համար։ «Նորավանք» հիմնադրամ
  -   Նոր գրքեր