«Թռչկան» քաղաքացիական նախաձեռնութիւնը դատապարտում է ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութեան ոչ թափանցիկ աշխատելաոճը


«Թռչկան» քաղաքացիական նախաձեռնութիւնը դատապարտում է ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութեան ոչ թափանցիկ աշխատելաոճը

  • 24-07-2012 16:57:31   |   |  Հասարակութիւն

«Թռչկան» քաղաքացիական նախաձեռնութեան նամակը ուղղած բնապահպանութեան նախարարութեանը. «ՀՀ բնապահպանութեան նախարար պարոն Ա. Յարութիւնեանին Յարգելի պարոն նախարար. ՀՀ Տաւուշի մարզի Աղստեւ գետի ձախակողմեան Պաղջուր վտակի վրայ նախատեսուող փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման վերաբերեալ պարզաբանումներ ստանալու ակնկալիքով դեռեւս ս. թ. յունիսի 27-ին գրաւոր դիմել էինք Ձեզ: Վերոնշեալ դիմումով յայտնել էինք նաեւ, որ Պաղջուր գետի ողջ հովիտն իր գերակշիռ մեծամասութեամբ ծածկուած է խիտ, չափազանց գեղատեսիլ անտառներով, այնտեղ է գտնւում տեղացի եւ օտարերկրեայ զբօսաշրջիկների կողմից շատ սիրուած եւ արդէն որոշակի բրենդ դարձած Լաստիւերը` իր ջրվէժներով, սահանքներով եւ քարանձաւներով: Բացի այդ, այդ տարածքում է գտնւում Իջեւանի պետական արգելավայրը, հետեւաբար մեզ համար անհասկանալի եւ անընդունելի է նման գեղատեսիլ վայրում այդպիսի գործունէութեան ծաւալումը: Կարծում ենք, որ տուեալ տարածքում փոքր ՀԷԿ-երի կառուցումը բերելու է այդ իւրօրինակ էկոհամակարգի եւ լանդշաֆտի խախտման, բազմաթիւ ծառերի հատման եւ շրջակայ միջավայրի վրայ ազդող այլ անկանխատեսելի հետեւանքների: Հաշուի առնելով վերոնշեալը, խնդրել էինք Ձեզ մեր նախաձեռնութեանը տրամադրել «Խաչաղբիւր-2»փոքր ՀԷԿ-ի բնապահպանական փորձաքննութեան ներկայացուած փաստաթղթերի եւ համապատասխան եզրակացութեան պատճէնները: Ի պատասխան մեր դիմումի` ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութիւնից ս. թ. յուլիսի 11-ի գրութեամբ տեղեկացուել ենք, որ «Խաչաղբիւր-2»փոքր ՀԷԿ-ի նախագծային փաստաթղթերն առայսօր չեն ներկայացուել ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութիւն` շրջակայ միջավայրի վրայ ազդեցութեան փորձաքննութեան: Սակայն, ի զարմանս մեզ, այսօր` յուլիսի 24-ին ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութեան պաշտօնական կայք էջում տեղադրուել է հասարակական լսումների մասին տեղեկատուութիւն` հետեւեալ բովանդակութեամբ. «Ս.թ յուլիսի 24-ին ժամը 12.00-ին «Մէգաէներջի» ՍՊԸ ՀՀ Տաւուշի մարզի Ենոքաւանի գիւղապետարանում կազմակերպում է հասարակական լսումներ` «խաչաղբիւր-2» ՓՀԷԿ-ի աշխատանքային նախագծի վերաբերեալ: Նախագծին կարող էք ծանօթանալ «բնապահպանական փորձաքննութիւն» ՊՈԱԿ-ում, ք. Երեւան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 093-01-10-00, Ենոքաւանի գիւղապետարանում»: Հետաքրքիր է ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութեան ողջ աշխատակազմը ինչպէս է պատկերացնում շահագրգիռ հանրութեան կողմից մէկ ժամուայ ընթացքում յիշեալ փաստաթղթերին ծանօթանալու, կարծիք կազմելու, իր դիտողութիւններով ու առաջարկութիւններով Ենոքաւան համայնք հասնելու (ի դէպ, Ենոքաւանը գտնւում է Երեւանից մօտ 140 կմ հեռաւորութեան վրայ) եւ, այսպէս կոչուած, հասարակական լսումներին մասնակցելու գործընթացը: Բացի այդ ոչ մի նախագծային փաստաթուղթ չկայ տեղադրուած նախարարութեան կայքում: Չապահովելով սոյն նախագծի հանրային քննարկումը` շահագրգիռ հանրութեան մասնակցութեամբ, թոյլ է տալիս մեզ արձանագրելու, որ նախարարութիւնն ու նախաձեռնող ընկերութիւնը վարում են ոչ թափանցիկ քաղաքականութիւն: Այս ամէնը վկայում են ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութեան աշխատակազմի ոչ բաւարար պրոֆէսիոնալիզմի դրսեւորման, անփոյթ եւ ոչ թափանցիկ, գաղտնի աշխատելաոճի մասին: Ինչպէս ամրագրուած է «Շրջակայ միջավայրի վրայ ազդեցութեան փորձաքննութեան մասին»ՀՀ օրէնքի 6-րդ յօդուածի 3-րդ կէտում` «ծանուցումը ստանալուց յետոյ 7-օրեայ ժամկէտում լիազօրուած մարմինն իրազեկ է պահում ազդակիր համայնքի ղեկավարներին եւ հասարակայնութեանը նախատեսուող գործունէութեան իրականացման նախաձեռնութեան մասին»: Քանի որ մեր նախաձեռնութիւնը նախապէս պաշտօնական նամակով արտայայտել էր իր շահագրգռուածութիւնը այս հարցի վերաբերեալ, առաւել եւս զարմանալի է, որ մեզ ոչ մի տեղեկատուութիւն չի տրամադրուել: Մենք գտնում ենք, որ ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութիւնը խախտել է Մակ-ի Եւրոպական տնտեսական յանձնաժողովի «շրջակայ միջավայրի հարցերի առնչութեամբ տեղեկատուութեան մատչելիութեան, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակութեան մասնակցութեան եւ արդարադատութեան մատչելիութեան մասինէ կովենցիայով սահմանուած հանրային իրազեկման եւ մասնակցութեան ապահովման պահանջները: Այսպիսի գործելակերպը չի կարող նպաստել հանրութեան մասնակցութեան ապահովմանը, այլ ընդահակառակը սահմանափակում է այն: Դատապարտում ենք ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութեան ոչ թափանցիկ եւ ոչ մասնակցային աշխատելաոճը: Անհրաժեշտ է, որպէսզի նախարարութիւնն անյապաղ քայլեր ձեռնարկի իր աշխատելաոճը փոխելու ուղղութեամբ` հաշուի առնի շահագրգիռ հանրութեան լայն զանգուածի կարծիքը, այդ նպատակով նրանց եւ համապատասխան մասնագէտների մասնակցութեամբ իրականացնի հանրային քննարկում, այլ ոչ թէ գաղտնի եւ արագացուած կարգով եւ տնային ոճով: Որպէս կանոն, պետութեան շահագրգիռ հանրութիւնը, շրջակայ միջավայրին առնչուող կամ բնապահպանական ոլորտին առնչուող իրաւական ակտերի նախագծերի, ծրագրերի եւ/կամ հայեցակարգերի մասին տեղեկանում է բաւականին ուշացումով, երբ արդէն հնարաւոր չէ արդիւնաւէտ կերպով մասնակցել դրանց ընդունման գործընթացին ու ազդել դրանց բովանդակութեան վրայ: Այնպիսի տպաւորութիւն է ստեղծւում, որ նախաձեռնող ընկերութիւնը սպասում էր, որպէսզի որեւէ մէկը դիմէր ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութեանը, որպէսզի դրանից յետոյ ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութեան հետ միասին արագացուած կարգով իր փաստաթղթերը ներկայացնէր` շրջակայ միջավայրի վրայ ազդեցութեան փորձաքննութեան, այնուհետեւ, կրկին նախարարութեան հետ միասին կազմակերպէր գաղտնի եւ արագացուած լսումներ: Եթէ սրան էլ լրացնենք նաեւ այն փաստը, որ մեր նախաձեռնութիւնը մօտ մէկ ամիս առաջ արդէն տեղեկացուած էր, որ վերը նշուած տարածքում սկսուել են շինարարական աշխատանքներ` առանց համապատասխան փորձագիտական եզրակացութեան, ապա պատկերը լրիւ պարզ է դառնում: Մեր նախաձեռնութիւնը համարում է, որ այս լսումները չեն կարող օրինական համարուել, որովհետեւ իրականացուել են ՀՀ օրէնսդրութեան եւ Օրհուսի կոնուեցիայի պահանջների խախտումներով, հետեւաբար պահանջում ենք, որպէսզի ՀՀ բնապահպանութեան նախարարութիւնը նշանակի նոր հանրային լսումներ` ապահովելով վերը նշուած նախագծի մասին շահագրգիռ հանրութեան իրազեկման, ինչպէս նաեւ նրանցից կարծիքների հաւաքման աշխատանքների իրականացման ողջամիտ գործընթացէ: «Թռչկան»քաղաքացիական նախաձեռնութիւն 24.07.2012
  -   Հասարակութիւն