Հրատարակուել է Գեւորգ Սկեւռացու «Մեկնութիւն Գործոց առաքելոց» մեկնողական երկը


Հրատարակուել է Գեւորգ Սկեւռացու «Մեկնութիւն Գործոց առաքելոց» մեկնողական երկը

  • 16-06-2014 15:28:36   |   |  Նոր գրքեր

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Հրատարակչական բաժինը լոյս է ընծայել 13-րդ դարի Կիլիկեան Հայաստանի մեծագոյն մտածող, եկեղեցական եւ քաղաքական գործիչ Գեւորգ վարդապետ Սկեւռացու «Մեկնութիւն Գործոց առաքելոց» մեկնողական երկը:
Աշխատասիրութեամբ Յասմիկ Բադալեանի եւ խմբագրութեամբ Գեւորգ Տէր-Վարդանեանի հրատարակուած այս բարձրարժէք մեկնութիւնը կարեւորագոյն տեղ է գրաւում հայ աստուածաբանական գրականութեան մէջ:
Վերոնշեալ խմբագիր մեկնութիւնը կազմելիս Գեւորգ վարդապետ Սկեւռացին օգտուել է Յովհան Ոսկեբերանի, Եփրեմ Ասորու, Կիւրեղ Երուսաղէմացու, Ներսէս Շնորհալու, Ներսէս Լամբրոնացու, Կիրակոս Արեւելցու համաբնոյթ թարգմանական եւ հայագիր բնագրերից` նպատակ ունենալով միահիւսելու վերոյիշեալ աշխատանքները եւ կազմելու «Գործք առաքելոց»-ի ըմբռնելի ու համառօտ մեկնութիւն: 
Գիրքը հրատարակուել է «Սարգիս Գաբրիէլեան» հիմնադրամի մեկենասութեամբ:  
###
 
  -   Նոր գրքեր