Լիովին ձախողվել է հյուսիս-արևելքից ԼՂՀ Մարտունի քաղաքի վրա ձեռնարկված ադրբեջանական զանգվածային հարձակումը


02-10-1992   | Հայաստան  |  Իրադարձություններ

Լիովինձախողվել էհյուսիս-արևելքիցԼՂՀՄարտունիքաղաքիվրաձեռնարկվածադրբեջանականզանգվածայինհարձակումը:Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից