Մ.Մաշտոցի, Պ.Ադամյանի, Ա.Շիրակացու, Խ.Աբովյանի, Մ.Սարյանի և Կոմիտասի անվան մրցանակներ են սահմանվել :


22-10-1980   | Հայաստան  |  Իրադարձություններ

Մշակույթիևգիտությանսփյուռքահայառաջադեմգործիչներինշնորհելունպատակով սահմանվել ենՄ.Մաշտոցի, Պ.Ադամյանի, Ա.Շիրակացու, Խ.Աբովյանի, Մ.ՍարյանիևԿոմիտասիանվանմրցանակներ:Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից