Դրամաշրջանառության մեջ է մտել ազգային նոր դրամային միավոր՝ «դրամ»-ը:


21-10-1993   | Հայաստան  |  Իրադարձություններ

Դրամաշրջանառությանմեջէ մտելազգայիննորդրամայինմիավոր՝«դրամ»-ը:Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից