1846 թ. դեկտեմբերի 14-ին ցարական կառավարությունը Այսրկովկասը կրկին վարչական բաժանման է ենթարկել


14-12-1846   | Հայաստան  |  Իրադարձություններ

1846 թ. դեկտեմբերի 14-ին ցարական կառավարությունը Այսրկովկասը կրկին վարչական բաժանման է ենթարկել: Ստեղծվել են չորս նահանգներ` Թիֆլիսի, Քութայիսի, Շամախու եւ Դերբենդի: Երեւանի, Նախիջեւանի եւ Ալեքսանդրապոլի գավառները մտել են Թիֆլիսի, իսկ Զանգեզուրն ու Ղարաբաղը` Շամախու նահանգի մեջ: Այս դեպքում եւս անտեսվել են երկրամասի ազգային առանձնահատկությունները:
 Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից