Վախճանվել է Վարդան Բաղիշեցին

  • -- ::   | Հայաստան  |  

1705 թվականի մարտի 31 -ին վախճանվել

է հայ ժամանակագիր, Ամրդոլու վանքի դպրոցի ամենանշանավոր ներկայացուցիչ, եկեղեցական գործիչ Վարդան Բաղիշեցին

  -