1920 թ. դեկտեմբերի 9-ին հայերենը ճանաչվել է պետական լեզու

  • -- ::   | Հայաստան  |  

1920 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ՀԽՍՀ

հեղկոմի դեկրետով հանրապետության սահմաններում հայերենը ճանաչվել է պետական լեզու: 

  -