1867 թ. դեկտեմբերի 9-ին ցարական կառավարության նոր ընդունած օրենքով Այսրկովկասը բաժանվել է 5 նահանգների

  • -- ::   | Հայաստան  |  

1867 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ցարական կառավարության նոր ընդունած օրենքով Այսրկովկասը բաժանվել է 5 նահանգների` Քութայիսի, Թիֆլիսի, Երեւանի, Ելիզավետպոլի

եւ Բաքվի: Արեւելյան Հայաստանի տարածքների մի զգալի մասը մտցվել է Երեւանի, իսկ մյուս մասը` Ելիզավետպոլի եւ Թիֆլիսի նահանգների կազմի մեջ: Լեռնային Ղարաբաղը
հայտնվել է Ելիզավետպոլի նահանգի կազմի մեջ: Վարչատարածքային այս բաժանումը անփոփոխ է մնացել մինչեւ 1917 թ.: 

  -