1883 թ. դեկտեմբերի 9-ին ծնվել է արեւմտահայ գրող Հակոբ Օշականը

  • -- ::   | Армения  |  


1883 թ.-ի դեկտեմբերի 9-ին Պոլսում ծնվել

է արեւմտահայ գրող եւ գրաքննադատ Հակոբ Օշականը (Հակոբ Քյուֆեճյան): 

  -